Skip to content

AVG | Privacy policy | Warehouse Online

Omgang met de data van klantgegevens

Omgang met de data van klantgegevens

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Dit betekent dat in de gehele Europese Unie dezelfde privacywetgeving van toepassing is. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb) is hierdoor niet meer van toepassing. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Realtime Solutions gebruikt klantgegevens in geen enkel geval voor wederverkoop of marketingdoeleinden. De data in de WMS databases wordt als volgt geclassificeerd; NAW gegevens, bestelgeschiedenis en daarbij alle info die ook op een pakbon verschijnt. Uw gegevens zijn te allen tijde veilig bij ons. Wij hanteren dé industrie standaard op het gebied van informatie versleuteling (SSL certificaten op basis van SHA256 of hoger). Back-up gegevens verlaten nooit onze datacenters en worden waar mogelijk versleuteld opgeslagen.

Realtime Solutions B.V., gevestigd aan Huiskesweg 8211, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring, hieronder vallen ook de gegevens die verwerkt worden via de Warehouse Online app.

Contactgegevens:

https://realtimesolutions.nl/
https://warehouse-online.nl/
Huiskesweg 8211
2e verdieping 
5652 AL Eindhoven
+31 (0)40 3046 330
Harm van de Broek is de Functionaris Gegevensbescherming van Realtime Solutions B.V. Hij is te bereiken via directie@realtimesolutions.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Realtime Solutions B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Telefoonnummer
E-mailadres
Gegevens over uw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type

Persoonsgegevens die wij verwerken
Realtime Solutions B.V. verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via directie@realtimesolutions.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Realtime Solutions B.V. verwerkt uw persoonsgegevens om U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

Realtime Solutions B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de een bewaartermijn van 3 jaar voor de eerder vermelde persoonsgegevens

Realtime Solutions B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Realtime Solutions B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Realtime Solutions B.V. uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Delen van persoonsgegevens met derden

Realtime Solutions B.V. verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Realtime Solutions B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Realtime Solutions B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar directie@realtimesolutions.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Realtime Solutions B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Realtime Solutions B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Realtime Solutions B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze helpdesk of via directie@realtimesolutions.nl