Logistieke Dienstverlening

“Voorraad van derden” beheren met Warehouse - Online

Wat is logistieke dienstverlening?

Het beheren van (een deel van) de voorraad voor derden wordt ook wel logistieke dienstverlening genoemd. 

In de E-Commerce wordt ook vaak de term Fulfilment gebruikt. Van oudsher wordt ook wel de term 3PL oftewel Third Party Logistics gebruikt en in Nederland kennen we ook de term Logistiek Dienstverlener voor dezelfde begrippen.

Spooren Logistiek maakt als Logistiek Dienstverlener al vele jaren gebruik van onze software. Onder andere de merknamen Autodrop, Oldtimers, Ricola, Heksehyl en Fishermens Friend worden door Spooren bij de fabrieken opgehaald en vanuit het eigen Warehouse in Waardenburg gedistribueerd naar de vele retailers in heel Nederland. Spooren is hiermee dé toonaangevende logistiek dienstverlener in de chocolade en zoetwaren industrie.

 

Fulfilment → logistieke dienstverlening in de E-Commerce

Logistiek Dienstverleners zijn juist gespecialiseerd in het beheren van voorraden van derden, vandaar dat veel webshopeigenaren hun voorraad en afhandeling van orders graag wegleggen bij deze professionals. Door deze internationaal genoemde fulfilment activiteit uit te besteden aan de logistiek dienstverlener kan de webshop eigenaar zich volledig richten op haar core activiteit namelijk het opsporen, aantrekken en behouden van klanten.

Audax Logistiek in Gilze maakt gebruik van Warehouse-Online ter ondersteuning van de logistieke/fulfilment activiteiten.

Klanten van Logistiek Dienstverleners hebben realtime zicht op hun eigen voorraad !

Klanten van logistieke dienstverleners kunnen de beschikking krijgen over een eigen Warehouse-Online portal.

Via de portal hebben zij realtime inzicht in hun eigen producten, voorraad, inkooporders, verkooporders, gerealiseerde zendingen én de historie hiervan. Dit voorkomt onnodige communicatie en geeft meer rust waardoor alle partijen zich volledig richten op hun core business.

Indien gewenst kan de klant/eigenaar van de voorraad via de portal ook zelf bestellingen plaatsen en of orders afroepen. Met deze functionaliteit hebben klanten van logistiek dienstverleners maximale grip is op hun voorraad. De volledige opslag, handling het verzenden én retourstroom wordt immers efficient en effectief door professionals uitgevoerd.

Merpo Fashion is met Warehouse-Online toonaangevend in fashion Fulfilment Services

Gegevensuitwisseling tussen Logistiek dienstverleners en hun klanten

Om dit allemaal mogelijk te maken is bij voorkeur geautomatiseerde gegevensuitwisseling tussen systemen noodzakelijk. 

Hieronder hebben wij de meest voorkomende informatiestromen opgesomd;

  1. Inlezen van producten
  2. Inlezen van inkooporders
  3. Inlezen van verkooporders
  4. Aanleveren gerealiseerde ontvangsten op basis van de inkooporders
  5. Aanleveren geleverde verkooporders/zendingen
  6. Aanleveren voorraadmutaties
  7. Aanleveren voorraadstanden

 

 

Checklist

Ten behoeve van een eerste verkenning van de samenwerking tussen logistiek dienstverleners en hun potentiële klanten hebben wij onderstaande vereenvoudigde checklist opgesteld:

Gratis simulatie? Kies hieronder uw device

Get it on Google Play Download on the App Store