Skip to content

Cross-docking; wat is het en welke voordelen biedt het?

Wat is cross-docking?

Cross-docking verwijst naar een proces waarin geleverde goederen zonder tussenopslag direct worden meegenomen in de uitgaande goederenstroom. In de meest eenvoudige variant is het niets anders dan een ontvangen pallet in zijn geheel op een ander dock plaatsen. De pallet wordt op het andere dock toegevoegd aan andere pallets die klaar staan voor dezelfde afnemer. Daar komt de term ‘cross-docking’ vandaan.

In complexere vormen van cross-docking wordt elke eenheid ontvangen voorraad verdeeld over meerdere zendingen. Ook hier echter zonder eerste opgeslagen te worden in het magazijn.

Hoewel cross-docking er aan de buitenkant vaak eenvoudig uitziet, stelt dit proces grote eisen aan de actualiteit en consistentie van de gegevens waar je mee werkt. In de praktijk is deze hoge mate van actualiteit alleen haalbaar als je werkt met een WMS en dan bij voorkeur met een WMS die real-time mutaties verwerkt en onmiddellijk de planning kan aanpassen als de omstandigheden veranderen.

In deze blog worden de voor- en nadelen van cross-docking besproken, worden enkele varianten van uitgediept en wordt uitgelegd onder welke omstandigheden jouw WMS het proces cross-docking kan aansturen.

De voordelen van cross-docking

1. Minder opslagruimte nodig

Als je meer goederen wilt opslaan, heb je automatisch meer opslagruimte nodig. En zoals we allemaal weten; magazijnen zijn duur. Je betaalt niet alleen voor de ruimte zelf, maar ook voor onderhoud, energiekosten, enzovoorts. Voor goederen die in aanmerking komen voor cross-docking hoef je veel minder lang magazijnruimte te reserveren, waardoor er bij gelijkblijvende doorstroomsnelheid minder opslagruimte nodig zal zijn.

Pure cross-docking centra zijn ontworpen als overslagfaciliteiten zonder enige voorraadbeheer. Wel zullen er altijd buffers nodig zijn om de uitgaande stromen op de inkomende stromen af te stemmen.

2. Doorlooptijden worden ingekort

Door goederen direct van inkomende naar uitgaande goederenstromen te verplaatsen, vervallen tijdrovende processen zoals kwaliteitscontrole, inruimen en orderpicken. Dit zorgt voor een flink snellere doorstroom; een goed geoptimaliseerd cross-docking proces verkleint letterlijk de afstand die goederen in het magazijn moeten afleggen voordat ze naar de klant verzonden kunnen worden.

In een traditionele setting, waar goederen worden ingeruimd en later weer worden verzameld voor verzending, kan het tijdsverloop tussen ontvangst naar verzenden wel meerdere dagen zijn. Met cross-docking wordt dit proces teruggebracht tot enkele uren. Buiten het feit dat de doorlooptijd korter wordt, zorgt het overslaan van stappen in de supply chain er ook nog eens voor dat de kans op fouten een stuk kleiner wordt.

3. Lagere kosten

Omdat je met cross-docking veel minder kilometers hoeft te rijden door het magazijn en dus ook minder tijd nodig hebt, dalen de kosten. Bovendien vermindert de kans op schade omdat omdat goederen direct van ontvangst naar distributie gaan.

Enkele varianten van cross-docking

1. Klant specifieke ontvangsten

Vooral interessant voor handelsondernemingen die bepaalde goederen op klantorder inkopen of productiebedrijven die (voor een deel) op klantorder produceren. Ontvangen pallets kunnen in zijn geheel, zonder enige bewerking klaargezet worden om te verzenden naar de afnemer.

Dit impliceert dat de goederen door de leverancier al voorzien zijn van de juiste labels en alleen nog samengevoegd hoeven te worden met andere goederen die naar dezelfde afnemer verzonden moeten worden. Als de ontvangen pallets niet homogeen zijn (één product), dan werkt cross-docking alleen wanneer middels een advanced shipment notice (ASN) informatie over de inhoud van de pallet is ontvangen.

In alle gevallen moet het mogelijk zijn om het juiste dock te adviseren, direct na het scannen van een pallet identificatie.

2. Klant bestelt hele pallets

Als volle pallets geleverd kunnen worden aan een klant en er hoeft geen rekening gehouden te worden met FIFO of FEFO regels, dan kan een ontvangen pallet direct klaar gezet worden om te verzenden. Dit geldt zolang er orders zijn waaraan nog een hele pallet geleverd moet worden. De overige pallets worden normaal ingeruimd.

In dit geval ligt het voor de hand om het cross-docken te combineren met het inruimen. Voor de heftruckchauffeur moet het transparant zijn. Hij scant een een pallet en krijgt ofwel een inruimadvies ofwel een cross dock advies.

Door de heftruck chauffeur te waarschuwen met een geluidssignaal, weet hij/zij dat deze pallet direct verzonden kan worden. Als dat nodig is, wordt er wel een verzendlabel geprint met het juiste adres er op.

3. Verdelen over meerdere verkooporders

In de retail zie je vaak dat meerdere winkeliers bestellingen hebben open staan voor een product of dat ontvangen goederen verdeeld moeten worden over filialen. Als het om één product gaat, dan kan de hele pallet (of meerdere pallets) bij de paktafel klaargezet worden en wordt direct alle bestellingen voor dat product ingepakt, voorzien van label en pakbon en verzonden.

Worden er meerdere producten ontvangen die gecombineerd verstuurd moeten worden, dan moet je een sorteerproces inrichten, al of niet ondersteund met een mechanische sorteerder. Zonder mechanische sorteerder zou je verzendlocaties kunnen maken per afnemer waarover je de ontvangen goederen uitsorteert.

4. Picken van de ontvangstlocatie

In handelsmagazijnen kan het interessant zijn om vanaf de ontvangstlocatie te laten orderpicken.

Dit zorgt er vooral voor dat orders sneller uitgevoerd kunnen worden. Je hoeft niet te wachten tot de voorraad is ingeruimd om te kunnen beginnen met orderpicken. De omstandigheden op de ontvangstlocatie moeten wel zodanig zijn dat de orderpicker daar de voorraad van specifieke producten kan vinden.

Als een zending goederen volledig bedoeld is voor openstaande verkooporders, bijvoorbeeld omdat die goederen uit een ander filiaal zijn opgehaald precies om die reden, dan kun je in het magazijn een heel rek met ontvangstlocaties definiëren en op die locaties de voorraad van deze zending ontvangen. Onmiddelijk na het opboeken worden de orders die wachten op deze voorraad vrijgegeven en worden de orderpickers naar de juiste locatie in dit rek met ontvangstlocaties gestuurd. Als alle orders zijn gepickt, zijn deze ontvangstlocaties weer leeg en klaar voor de volgende zending.

Aan welke eisen moet je WMS voldoen om cross-docking te kunnen implementeren?

Om te kunnen cross-docken zou jouw WMS onder andere over de volgende eigenschappen moeten beschikken:

1. Real-time data verwerking

Als je op order produceert of bestelt, dan is real-time misschien niet zo heel cruciaal. Je hebt immers wel wat tijd om een planning te maken. Bij alle andere varianten van cross-docking wil je beslissingen nemen op basis van de meest actuele gegevens. Iedere last-minute wijziging in een order of in de beschikbare voorraad moet direct vertaald worden in een aangepast advies.

2. Vrijgeven van orders zonder voorraad

Bij cross-docken is het per definitie zo dat de verkooporder al bekend is voordat de goederen worden ontvangen. Als je in jouw WMS een verkooporder pas kan activeren als er voorraad is en er ook geen andere manier is om nog te ontvangen voorraad te koppelen aan verkooporders, dan is het niet mogelijk om te cross-docken.

3. Automatisch orderpicken

Het is natuurlijk mooi dat een magazijnmedewerker ontvangen goederen direct van de ontvangstlocatie naar een verzendlocatie kan verplaatsen, zoals in de eerste 3 varianten van crossdocken die hiervoor zijn beschreven, maar op de achtergrond moet het WMS die goederen wel boeken op de juiste verkooporder.

De orderpick functionaliteit is dan geïntegreerd in een verplaats- of inruim-functie. Bij goederen die order-specifiek worden ontvangen, kan dat geheel buiten het zicht van een magazijnmedewerker afgehandeld worden. In andere gevallen zijn ten opzichte van gewoon verplaatsen handmatige beslissingen of extra handelingen van de magazijnmedewerker nodig.

Conclusie

Het is duidelijk dat cross-docking tal van voordelen biedt voor bedrijven die hun logistieke processen willen optimaliseren en kosten willen besparen. Alhoewel het soms een initiële investering vergt, maakt de vermindering van opslagbehoeften, snellere doorlooptijden en de reductie van voorraadrisico's deze aanpak zeer aantrekkelijk.

Warehouse Online ondersteunt alle hier beschreven cross-docking varianten. Ben je benieuwd of dit voor jou organisatie ook mogelijk is? Boek dan gerust een vrijblijvende demo!

 

Ontdek wat Warehouse-Online voor jouw magazijn kan betekenen.

Op zoek naar een cloud-gebaseerd, flexibel WMS dat meegroeit met jouw onderneming? Warehouse-Online is betaalbaar voor starters en krachtig genoeg voor midden- en grootbedrijf!