Skip to content

Het installeren van een WMS bij uw bedrijf, zo werkt de implementatie

Inleiding 

Op deze pagina komen de volgende onderdelen aan bod

 • Wat is een WMS implementatie?
 • Wie, welke resources heb ik allemaal nodig bij een WMS implementatie?
 • Wat zijn WMS implementatie scenario's en hoe bepaal ik het juiste scenario?
 • Wat maakt een WMS implementatie succesvol?

Wat is een WMS implementatie

Een WMS implementatie behelst het uitvoeren van activiteiten vanaf de formele aanschaf tot en met het opleveren en het (laten) gebruiken van het WMS zoals is overeengekomen. 

Voorafgaand aan de implementatie is het van groots belang dat eenieder die bij de implementatie betrokken is op de hoogte is van wat er aangeschaft is en hoe dat het systeem uiteindelijk moet gaan werken. Om alle neuzen op een lijn te krijgen is het dan ook raadzaam om een zogenaamde “kick-off” in te plannen waar alle betrokken partijen en verantwoordelijke functionarissen bij aanwezig zijn.

 

Wie, welke resources heb ik allemaal nodig bij een WMS implementatie?

Om het geheel in goede banen te leiden is het noodzakelijk dat het bedrijf die Warehouse-Online wil gaan gebruiken een (implementatie) projectleider aanstelt. Deze projectleider moet voldoende daadkrachtig zijn om iedereen aan zijn afspraken te laten houden. De projectleider rapporteert aan degene die Warehouse-Online heeft aangeschaft (of een gelegeerd verantwoordelijke). Hoeveel kennis en ervaring de projectleider dient te hebben is uiteraard afhankelijk van de complexiteit en impact van het te implementeren WMS.

 

Activiteiten, rollen en verantwoordelijkheden

Binnen uw organisatie zullen er verschillende rollen en verantwoordelijkheden moeten zijn met gebruik van het WMS.

Er zal een projectleider nodig zijn die het systeembeheert en de implementatie waarborgt.
Eén Key - user die in de portal de benodigde bestanden en mutaties doorvoert.
Tot slot, gebruikers is het personeel dan met de scanners in het warenhuis werkt.

Thumbnail HIBC GS1

 

Warehouse-Online implementatie scenario's

Het implementeren en in gebruik nemen van een WMS gebeurde voorheen vaak volgens het “Big Bang” oftewel “Alles in één keer live” principe. Met dit principe wordt alles van te voren zo goed als mogelijk uitgewerkt en vastgelegd, ingericht en uitgetest.  

Implementatie scenario's worden beïnvloed door onder andere:

 • Het type Warehouse zoals bijvoorbeeld; Productie, Groothandel, E-Commerce, Logistiek Dienstverlener of een stand-alone kleingoed magazijn
 • De product karakteristieken
 • De indeling van het magazijn en het bijbehorende locatieplan
 • De opslagmogelijkheden
 • De fysieke stromen
 • De mogelijke eisen van de klanten
 • De kennis, beschikbaarheid en motivatie van het personeel
 • De wensen en mogelijkheden ten aanzien van de ROI en liquiditeit

Door de stapsgewijze procesaanpak van Realtime Solutions kunt u snel beschikken over een operationeel voorraadbeheer systeem.

Ontdek wat Warehouse-Online voor jouw magazijn kan betekenen.

Op zoek naar een cloud-gebaseerd, flexibel WMS dat meegroeit met jouw onderneming? Warehouse-Online is betaalbaar voor starters en krachtig genoeg voor midden- en grootbedrijf!