WMS Implementatie

Het installeren van een WMS bij uw bedrijf

 

Inleiding 

Op deze pagina komen de volgende onderdelen aan bod

Wat is een WMS implementatie

Een WMS implementatie behelst het uitvoeren van activiteiten vanaf de formele aanschaf tot en met het opleveren en het (laten) gebruiken van het WMS zoals is overeengekomen. 

Voorafgaand aan de implementatie is het van groots belang dat eenieder die bij de implementatie betrokken is op de hoogte is van wat er aangeschaft is en hoe dat het systeem uiteindelijk moet gaan werken. Om alle neuzen op een lijn te krijgen is het dan ook raadzaam om een zogenaamde “kick-off” in te plannen waar alle betrokken partijen en verantwoordelijke functionarissen bij aanwezig zijn.

Wie, welke resources heb ik allemaal nodig bij een WMS implementatie?

Om het geheel in goede banen te leiden is het noodzakelijk dat het bedrijf die Warehouse-Online wil gaan gebruiken een (implementatie) projectleider aanstelt. Deze projectleider moet voldoende daadkrachtig zijn om iedereen aan zijn afspraken te laten houden. De projectleider rapporteert aan degene die Warehouse-Online heeft aangeschaft (of een gelegeerd verantwoordelijke). Hoeveel kennis en ervaring de projectleider dient te hebben is uiteraard afhankelijk van de complexiteit en impact van het te implementeren WMS.

Activiteiten, rollen en verantwoordelijkheden

Binnen uw organisatie zullen er verschillende rollen en verantwoordelijkheden moeten zijn met gebruik van het WMS.

Er zal een projectleider nodig zijn die het systeembeheert en de implementatie waarborgt.
Eén Key - user die in de portal de benodigde bestanden en mutaties doorvoert.
Tot slot, gebruikers is het personeel dan met de scanners in het warenhuis werkt.

Warehouse-Online implementatie scenario's

Het implementeren en in gebruik nemen van een WMS gebeurde voorheen vaak volgens het “Big Bang” oftewel “Alles in één keer live” principe. Met dit principe wordt alles van te voren zo goed als mogelijk uitgewerkt en vastgelegd, ingericht en uitgetest.  

Implementatie scenario's worden beïnvloed door onder andere:

Door de stapsgewijze procesaanpak van Realtime Solutions kunt u snel beschikken over een operationeel voorraadbeheer systeem.

Gratis simulatie? Kies hieronder uw device

Get it on Google Play Download on the App Store